Verksamheten har drivits i nuvarande inriktning sedan 2015-10-01.


Vi som jobbar på Huduma Care har stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar, framförallt målgruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi har både erfarna socionomer som utreder och vägleder, samtidigt som vi har kontaktpersoner till de placerade ungdomarna. Kontaktpersonerna har själva varit ensamkommande flyktingbarn som nu lyckats skapa sig bra liv i Sverige som kan vara bra förebilder för de ungdomar som placeras genom oss på Huduma Care.
circle-sprak.png

Främmande Språk

Vi på Huduma Care har kompetens inom de vanligaste förekommande språken bland ensamkommande flyktingungdomar. Vid behov erbjuds självklart extern tolk.

Samverkan

Huduma Care strävar efter bästa möjliga samverkan med uppdragsgivare, familjer, vårdnadshavare och skola. Även BUP vid behov. Vår samverkan är regelbunden och en stor del av vårat arbete.
circle-coop.png

Kvalitets- / Miljöarbete

Ett ledningssystem för kvalitet i enlighet med de riktlinjer som anges i SOSFS 2011:9 är implementerat i verksamheten.

Fortbildning

All personal deltar i fortbildningsprogram, utbildningarna anpassas utifrån verksamhetens behov.