Vi är stolta över våra familjer!

VÅRA FAMILJER

Vi ser till att våra familjer vill barnets bästa, och vi utgår alltid ifrån barnens åsikter. Vi vill i stor mån som möjligt matcha våra barn och familjer så de kan leva ett bra liv tillsammans. Vi är stolta över våra familjer!, - de erbjuder en bra plats för de placerade barnen att växa på och en chans för barnen att kunna slå sig till ro.

INSATSLÄNGD

Längden på insatsen bestäms av hur målet med uppdraget är formulerat av den uppdragsgivande Socialnämnden i vårdplanen, och av uppdraget i genomförandeplanen.
Family_s.jpg
skola_skylt.jpg

SKOLA

Vi på Huduma Care anser att skolan är en viktig del i en ungdoms liv. Jour/familjehemmet stödjer den placerade till att fullfölja skolgången. Våra familjer hjälper till genom följa med eller skjutsa vid behov, samt med läxläsning. Om ungdomen behöver byta skola är jour/familjehemmet behjälplig med att kontakta närliggande skola för att söka skolplats och förmedla kontakten till socialsekreterare och vårdnadshavare som i sin tur kontaktar skolan för beslut om flyttning. 
Jourfamiljen och familjehemskonsulenten kan undersöka möjligheten till särskild undervisning i liten grupp för att förmedla kontakten vidare till Socialtjänsten. Familjehemmet arbetar tillsammans med den placerade efter särskild skolstödmodell. I en del jourfamiljer kan sysselsättning i form av praktik erbjudas vilket sker i samråd med skola, familj och Socialtjänst.

FRITID

Tiden utanför skolan är också viktig. Huduma Care har som mål att alla våra ungdomar ska ha en fritidsaktivitet, och vi uppfyller det målet. Vi erbjuder aktivitetsbidrag till alla våra ungdomar. Familjehemmet stödjer och uppmuntrar ungdomen till fritidsaktiviteter, och erbjuder dem möjlighet att prova aktiviteter som de tidigare inte utövat. Familjehemmet försöker i möjligaste mån se till att den placerade har möjlighet att fortsätta med den aktivitet som ungdomen redan är engagerat i. Ungdomen erbjuds följa med på kortare resor med familjehemmet under en familjehem placering i enlighet med vårdnadshavare och Socialtjänstens önskemål.
fritid.jpg

Adress

 

Huduma Care

C/O Ahmed A. Omar

Skogsnäsvägen 2A Lgh 1102

352 47 Växjö.