Vill du vara med och skapa framtidens trygga unga vuxna?

Hur?

Maila oss här via hemsidan eller ring oss. Efter första kontakt kommer en utredning göras på dig och din familj. Vi kommer att göra hembesök för att lära känna er och se hur ni har det. Vi kommer också behöva inhämta uppgifter om er hos Polisen och socialregistret. Efter utredningen är gjord och när ni är godkända så kontaktar vi er när det kommer en placering som vi tror matchar er familj. Innan placering möts ungdomen och familjen för att lära känna varandra. Det kan dock förekomma akutplaceringar där ungdomen inte har möjlighet att hälsa på innan, detta gäller jourfamiljerna.
hur.jpg

Har du tiden och engagemanget som krävs?

handshake-bw.jpg

Stöd

Vi på Huduma Care kommer finnas med genom hela placeringstiden och till insatsens slut. Vi har täta uppföljningar och ni når oss alltid på telefon. Eftersom vi alltid befinner oss i närområdet är stöttning aldrig långt borta. Vi är måna om att familjerna ska ha bra vägledning och stöttning. Vår personal har bland annat utbildning i krishantering, pedagogik, lösningsfokus och trauma. Vi har även breda livserfarenheter som vi tror kan vara till hjälp. Hos oss finns personal som har både egenlevda upplevelser av flykt, samt mångårig erfarenhet av att arbeta med flyktingungdomar.

Välkommen att höra av dig till oss för en ansökan!

Adress

 

Huduma Care

C/O Ahmed A. Omar

Skogsnäsvägen 2A Lgh 1102

352 47 Växjö.