Välkommen till Huduma Care!

Vi bedriver konsulentstödd familjehemsvård. Vi är noga när vi väljer våra familjer, och varje familj utreds grundligt innan de godkänns som familjehem och får en placering hos sig. Vi bedriver vår familjehemsvård i flera led; vi utreder, utbildar och handleder. Vi har täta uppföljningar och vi erbjuder samtalsstöd för både familjerna och de placerade ungdomarna. Vi kommer också erbjuda kurser för familjehemmen för att de lättare ska kunna tackla allt vad en placering kan innebära. 
Centralt hos oss är att vi har familjer som är måna om att bygga en relation till ungdomen för att kunna hjälpa ungdomen på bästa sätt. Alla familjer är medvetna om att alla individer är unika och behöver bemötas på det sätt som passar just den ungdomen bäst. Vi har möjlighet att erbjuda olika familjekonstellationer beroende på vad som är lämpligt i varje specifikt fall. Vi har familjer med både svensk och utländsk bakgrund. Vi på Huduma Care har valt att ha alla våra familjer i Växjös närområde, för att kunna ha bättre och tätare relationer till familjerna och ungdomarna.
Vi som jobbar på Humuda Care har stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar, framförallt målgruppen ensamkommande barn och ungdomar.
Vi har både erfarna socionomer som utreder och vägleder, samtidigt som vi har kontaktpersoner till de placerade ungdomarna. Kontaktpersonerna har själva varit ensamkommande flyktingbarn som nu lyckats skapa sig bra liv i Sverige som kan vara bra förebilder för de ungdomar som placeras genom oss på Huduma Care.
Huduma Care vilar på en humanistisk värdegrund som bygger på alla människors lika värde.
Vår utgångspunkt är att möta varje människa där den är, och därefter hjälpa den utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Vi har ett lösningsfokuserat synsätt vilket innebär att vi fokuserar på potentialen framför problemen. Med vårt lösningsfokuserade arbetssätt lyfter vi de positiva egenskaperna som alla människor bär med sig, oavsett bakgrund och problematik.

Vad vi gör

Rekryterar

Vi håller bl.a informationsträffar där man berättar om hur man blir familjehem och där vi även har inbjudna familjehem.

Utreder

Bedömning enligt metoden BRA-fam, sedan följer en utredning enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Utbildar

Alla våra familjehem ska genomgå en förberedande grundutbildning “Ett hem att växa i”.

Handleda

Familjehemskonsulterna har en renodlad uppgift att ge familjehemsföräldrarna stöd i sin roll som familjehem.

Några av våra fantastiska personal

Ahmed A. Omar

Ekonomiansvarig / Handledare


Guled M. Abdi

Verksamhetsansvarig / Familjehemskonsult
Adam Kasim

Kontaktperson / Tolk
Mustafa Adam

Kontaktperson / Tolk

Vi innehar F-skattesedel och betalar skatt i Sverige.

Adress

 

Huduma Care

C/O Ahmed A. Omar

Skogsnäsvägen 2A Lgh 1102

352 47 Växjö.